1. Kotkan Sammutinhuolto Rekisteriseloste Henkilötietolain(523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste(päivitetty 1.3.2022)
  2. Rekisterinpitäjä Kotkan Sammutinhuolto Takojantie 23 48230 Kotka Y-Tunnus 1002288-7
  3. Rekisteriasioista hoitava henkilö Pekka Villikka, pekka.villikka@kotkansammutinhuolto.fi
  4. Käytössä olevat rekisterit ,Asiakasrekisteri rekisterin käyttötarkoitus on Kotkan Sammutinhuolto t:mi asiakasrekisterin ylläpitäminen,laskutus arkistointi ja seuranta.
  5. Rekisterin sisältämät tiedot. Yrityksen nimi ja Y-Tunnus,jos kyseessä on yritysasiakas,Henkilön etu ja sukunimi,Postiosoite,Puhelinnumero,jos asiakas on ilmoittanut, sähköpostiosoite, ja asiakkaan tilauksen tiedot. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.
  6. Tietojen luovutus ja niiden suojaus,Asiakasrekisterin tiedot ovat Kotkan Sammutinhuolto Tm:ien sisäistä tietoa eikä niitä luovuteta 3.kolmannelle osapuolelle,Asiakkaalla on oikeus tarkistaa häntä /ja tai hänen yritystään koskevat tiedot rekistereistä ottamalla yhteyden rekisterinpitäjään