Kotkan Sammutinhuolto yrityksenä

 
Yrityksen liiketoiminta alkoi Kotkassa vuonna 1989. Vastuuhenkilönä toimii Pekka Villikka, joka on suorittanut sisäasiainministeriön antaman määräyksen SM-1999-115/Tu33 kohdassa 3.2 tarkoiteun käsisammuttimien huoltotutkinnon ja on oikeutettu toimimaan käsisammuttimien huollon ja tarkastuksen vastuuhenkilönä. Yritys kuuluu Suomen Yrittäjiin (Kotkan Yrittäjät ry.) 

Kotkan Sammutinhuolto maalla ja merellä 

Kotkan Sammutinhuollolla suorittaa alkusammutuskaluston (käsisammuttimet ja CO2 -järjestelmät) tarkastusta ja huoltoa.